Wyszukiwarka firm, towarów i usług

Strona główna / Medycyna i zdrowie / MEDYCZNA / Diagnostyka laboratoryjna

Kategorie główne:

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ELEKTRONIKA, FOTOGRAFIKA, FOTOOPTYKA, OPTYKA, ...więcej
BHP I PPOŻ, BUDOWLANA, CHEMIA, ...więcej
DREWNO, MEBLOWA, ...więcej
NAUKA, OŚWIATA, ...więcej
OCHRONA ŚRODOWISKA, ...więcej
ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, ...więcej
PRAWO, FINANSE, ...więcej
KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA, ...więcej
ROZRYWKA, KULTURA, ...więcej
POLIGRAFIA, REKLAMA, INFORMACJA, ...więcej
MOTORYZACYJNA, TRANSPORT, SPEDYCJA, ...więcej
BUDOWLANA, POŚREDNICTWO, ...więcej
DZIECIĘCE ARTYKUŁY, OBUWNICZA, ODZIEŻOWA, ...więcej
ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO, BUDOWLANA, CHEMIA, ...więcej
ROLNICTWO, SADOWNICTWO, OGRODNICTWO, ZOOLOGICZNO-WETERYNARYJNA, ...więcej
SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, ...więcej
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKA, SPOŻYWCZA, ...więcej
KOSMETYKA, FRYZJERSTWO, SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, ...więcej
URZĘDY, ...więcej
ARTYSTYCZNE RZEMIOSŁO I PAMIĄTKARSTWO, BUDOWLANA, DREWNO, ...więcej
badanie krwi - albumina,
badanie krwi - amoniak,
antybiogram,
antygeny - badania,
ASO - jakościowo,
AspAT aminotransferaza,
badania mykologiczne,
beta - hCG - marker nowotworowy,
białko AFP,
badanie krwi - białko całkowite,
badanie krwi - bilirubina,
celiakia,
ceruloplazmina,
chlamydia pneumonie,
chlamydia trachomatis - IgG,
badanie krwi - cholesterol całkowity,
badanie krwi - cholesterol HDL,
badanie krwi - cholesterol LDL,
czas krzepnięcia,
czas trombinowy,
naturalny estrogen- estriol,
fosfataza zasadowa izoenzym kostny,
fosfor nieorganiczny w DZM - badania z moczu,
grupa krwi - badanie krwi,
gruźlica - test QuantiFERON - Tb Gold,
Helicobakter pylori - IgG,
HLA met. molekularną,
albumina - badanie krwi,
immunodyfuzja,
IgA immunoglobuliny,
IgG immunoglobuliny,
kał - badanie ogólne,
kał - krew utajoną i pr.,
Kał - G. lamblia met. ELISA,
kał - pasożyty,
kał - pasożyty 3 próby,
kał - rota i adenowirusy,
karbamazepina (amizepina),
kwas moczowy - badanie moczu,
kwas moczowy - badanie krwi,
Magnez w DZM - badania z moczu,
metoksykatecholaminy w DZM,
mioglobina mocz,
mioglobina surowica,
mononukleoza - IM test,
morfologia krwi (pełna),
mycobacterium tuberculosis IgG,
OB - badanie krwi,
p/ciała anty - Helicob. Pylori,
p/ciała anty DNA(SLE),
p/ciała anty HAV typu A,
p/ciała anty Hbe-WZW typ B,
p/ciała anty Hbs ilość. HBs Ab,
p/ciała anty HCV-WZW typ C,
p/ciała anty HIV1/HIV2,
p/ciała anty-CMV (IgM,IgG),
p/ciała antygliadynowe IgA,IgG,
p/ciała antyHbc(HBc Ab)WZWtypB,
p/ciała antyHbc-IgM-WZW typ B,
p/ciała antykardiolipidowe IgG,
p/ciała antykardiolipidowe IgM,
p/ciała antytyreoglobulinowe,
p/ciała p/cytopl.leukoc.c-ANCA,
p/ciała p/cytopl.leukoc.p-ANCA,
p/ciała p/jądrowe ANA,
p/ciała p/jądrowe anty Sm,
p/ciała p/jądrowe anty Sm/RNP,
p/ciała p/jądrowe ds-DNA,
p/ciała p/jądrowe HLA,
p/ciała p/kompleks.biał.histon,
p/ciała p/peroksydazie tarczyc,
p/ciała p/tarcz.tyreoglobulin.,
p/ciała p/tarczyc.mikrosomalne,
p/ciała p/tarczycowe kompl.,
p/ciała przeciwmikrosomalne,
p/ciała Rh (ciąża),
p/ciała Rh+,
p/ciała TSI,
płytki krwi - badanie krwi,
kał posiew (bad. mykol.),
sód i potas w DZM - badania z moczu,
próba wątrobowa,
PSA całkowity,
serologia,
SLE(toczeń rumieniowaty)-latex,
nużyca, demodekoza,
badania poziomu leków,
kał - nosicielstwo Salmonella,
kał - Escherichia Coli,
kał - Yersinia enterocolitica,
kał - Vibrio cholerae,
kał - tasiemiec,
rozmaz krwi,
kał - resztki pokarmowe,
kał - pH,
hs CRP,
CRP - ilościowo,
ASO - ilościowo,
APTT,
D-dimer, ilościowo,
glukoza,
elektrolity (Na, K),
p/ciała przeciwko cytrulinowemu peptydowi CCP,
anty - CCP,
mioglobina,
NT pro-BNP,
morfologia krwi (podstawowa),
eozynofilia bezwzględna,
eozynofilia, wymaz z nosa,
eozynofilia, wymaz z gardła,
grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia),
grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie),
karta identyfikacyjna grupy krwi,
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa),
bezpośredni test antyglobulinowy,
określenie antygenu K z układu Kell,
FT4 - diagnostyka chorób tarczycy,
FT3 - diagnostyka chorób tarczycy,
T4 - diagnostyka chorób tarczycy,
T3 - diagnostyka chorób tarczycy,
anty-TPO - diagnostyka chorób tarczycy,
anty-TG - diagnostyka chorób tarczycy,
FSH - hormony,
HCG wolna podjednostka beta,
Beta-HCG,
androstendion,
DHEA,
DHEA-SO4,
17 - hydroksyprogesteron,
izooksytocynaza,
P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgG,
biocenoza pochwy,
AMH,
mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska,
P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgA,
HCG całkowite,
HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR),
kwas foliowy - diagnostyka anemii,
diagnostyka anemii,
heksokinaza w krwince czerwonej - diagnostyka anemii,
dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej,
C - peptyd - diagnostyka cukrzycy,
fruktozamina - diagnostyka cukrzycy,
insulina - diagnostyka cukrzycy,
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej,
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD),
P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo,
C - telopeptyd kolagenu typu I,
17 - ketosteroidy,
aktywność reninowa osocza,
enzym konwertujący angiotensynę,
katecholaminy (A,NA,D) w DZM,
ACTH - inne hormony i metabolity,
kortyzol,
kortyzol w DZM,
17 - hydroksykortykosteroidy w DZM,
kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA),
kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA,
IGF-BP3 - inne hormony i metabolity,
IGF-1 - inne hormony i metabolity,
aktywność reninowa osocza test czynnościowy,
insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2),
insulina po obciązeniu (75 g glukozy 0,1,2),
sFlt - 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1,
HE4- diagnostyka chorób nowotworowych,
PSA wolny,
fosfataza kwaśna sterczowa - diagnostyka chorób nowotworowych,
CEA- diagnostyka chorób nowotworowych,
CA 15-3 - diagnostyka chorób nowotworowych,
CA 19-9 - diagnostyka chorób nowotworowych,
CYFRA 21-1 - diagnostyka chorób nowotworowych,
AFP - diagnostyka chorób nowotworowych,
CA 125 - diagnostyka chorób nowotworowych,
SCC - Ag - diagnostyka chorób nowotworowych,
CA 72-4 - diagnostyka chorób nowotworowych,
Beta-2-mikroglobulina,
Beta-2-mikroglobulina w moczu,
P/c. onkoneuronalne met. IIF,
NSE (Neuroswoista enolaza),
S100 - diagnostyka chorób nowotworowych,
stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu,
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA),
czynnik krzepnięcia II - aktywność,
czynnik krzepnięcia V - aktywność,
czynnik krzepniecia VII - aktywność,
czynnik krzepnięcia VIII - aktywność,
czynnik krzepnięcia IX - aktywność,
czynnik krzepnięcia X - aktywność,
czynnik krzepnięcia XI - aktywność,
czynnik krzepnięcia XII - aktywność,
antytrombina III - aktywność,
mutacja 20210 G-A genu protrombiny,
czynnik V Leiden,
immunoglobuliny IgG, IgM, IgA,
dopełniacz - składowa C-3c,
dopełniacz - składowa C-4,
dopełniacz - całkowita aktywność CH50,
HLA-B27,
Alfa-1-antytrypsyna,
C1 inhibitor - aktywność,
C1 inhibitor - stężenie,
białko Bence'a-Jonesa w moczu,
immunofiksacja (A, G, M, kap, lam),
immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu,
IgG1 - podklasa,
IgG2 - podklasa,
IgG3 - podklasa,
IgG4 - podklasa,
IgG1-4 - zestaw podklas,
IgG w PMR,
glukoza w DZM - badania z moczu,
Kreatynina w DZM - badania z moczu,
Kwas moczowy w DZM - badania z moczu,
glukoza i ketony w moczu, jakościowo,
lit - ilościowo (toksykologia - leki),
karbamazepina - ilościowo (toksykologia - leki),
fenobarbital - ilościowo (toksykologia - leki),
digoksyna, ilościowo (toksykologia - leki),
paracetamol - ilościowo (toksykologia - leki),
teofilina - ilościowo (toksykologia - leki),
cyklosporyna A - ilościowo (toksykologia - leki),
takrolimus - ilościowo (toksykologia - leki),
amiodaron w surowicy,
heroina w moczu, jakościowo (toksykologia - leki),
morfina w moczu - jakościowo (toksykologia - leki),
fenotiazyny w moczu - jakościowo (toksykologia - leki),
AST,
bilirubina całkowita,
bilirubina związana (bezpośrednia),
bilirubina wolna (pośrednia),
dehydrogenaza mleczanowa,
amoniak,
amylaza,
kreatynina,
bilirubina noworodkowa,
mukoproteiny,
profil glukozy 2,
amfetamina w moczu, jakościowo,
etanol - ilościowo (toksykologia-alkohole i inne substancje),
glikol etylenowy w moczu - ilościowo (toksykologia-alkohole i inne substancje),
fenol w moczu - ilościowo (toksykologia-alkohole i inne substancje),
karboksyhemoglobina, ilościowo (Toksykologia- metabolity),
cytryniany w moczu (Toksykologia- metabolity),
P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy met. IIF,
P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2) met. IIF, DID,
P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, Ku, rib-P-Protein) (ANA3) met. immunoblotingu,
P/c. p. dsDNA met. IIF,
P/c. p. nukleosomom (ANuA) (IMMUNOBLOT),
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF,
P/c. p. aktynie met. IIF,
Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12),
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF,
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF,
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF,
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting,
Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID,
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting,
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF,
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF,
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF,
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF,
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF,
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF,
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF,
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF,
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF,
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF,
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF,
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF,
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF,
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA,
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA,
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA,
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa,
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa,
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA,
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA,
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA,
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA,
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA,
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA,
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA,
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA,
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA,
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA,
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA,
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA,
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA,
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA,
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA,
Antykoagulant toczniowy,
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF,
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF,
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF,
P/c. p. plemnikom met. IIF,
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF,
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA,
P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF,
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF,
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF,
P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GMB) i błonie pęch. płucnych met. IIF,
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IIF,
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF,
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF,
Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF,
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF,
Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting,
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF,
Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting,
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF,
Badania tkankowe,
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF,
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF,
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA,
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG,
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie),
P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA,
P/c. p. endomysium i retikulinie IgG,
P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie),
P/c. p. Komórkom wątroby - badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA),
mukowiscydoza met. PCR,
IgE całkowite,
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych,
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew,
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów,
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni,
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza,
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza,
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków,
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych,
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca),
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus,
IgE sp. D70 - Acarus siro,
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor,
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae,
IgE sp. E7 - odchody gołębia,
IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard),
IgE sp. I6 - karaluch - prusak,
IgE sp. E1 - sierść kota,
IgE sp. E2 - sierść psa,
IgE sp. E3 - sierść konia,
IgE sp. E201 - pióra kanarka,
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi),
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej,
IgE sp. E86 - pióra kaczki,
IgE sp. E84 - naskórek chomika,
IgE sp. E82 - naskórek królika,
IgE sp. E81 - naskórek owcy,
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej,
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita,
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa,
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa,
IgE sp. G12 - żyto (pyłki),
IgE sp. T3 - brzoza,
IgE sp. T4 - leszczyna,
IgE sp. T2 - olcha,
IgE sp. T14 - topola,
IgE sp. T12 - wierzba,
IgE sp. W9 - babka lancetowata,
IgE sp. W6 - bylica pospolita,
IgE sp. W10 - komosa biała,
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis,
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus,
IgE sp. M5 - Candida albicans,
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum,
IgE sp. M1 - Penicillium notatum,
IgE sp. F1 - białko jajka,
IgE sp. F245 - jajko całe,
IgE sp. F75 - żółtko jajka,
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina,
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina,
IgE sp. F78 - kazeina,
IgE sp. F2 - mleko krowie,
IgE sp. F81 - ser cheddar,
IgE sp. alfa-amylaza,
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna),
IgE sp. F11 - gryka,
IgE sp. F6 - jęczmień,
IgE sp. F8 - kukurydza,
IgE sp. F7 - owies,
IgE sp. F4 - pszenica,
IgE sp. F9 - ryż,
IgE sp. F14 - soja,
IgE sp. F5 - żyto,
IgE sp. F88 - baranina,
IgE sp. F284 - indyk,
IgE sp. F83 - kurczak,
IgE sp. F26 - wieprzowina,
IgE sp. F27 - wołowina,
IgE sp. F3 - dorsz,
IgE sp. F40 - tuńczyk,
IgE sp. F15 - fasola,
IgE sp. F12 - groch,
IgE sp. F31 - marchew,
IgE sp. F244 - ogórek,
IgE sp. F86 - pietruszka,
IgE sp. F25 - pomidor,
IgE sp. F85 - seler,
IgE sp. F35 - ziemniak,
IgE sp. F48 - cebula,
IgE sp. F92 - banan,
IgE sp. F94 - gruszka,
IgE sp. F49 - jabłko,
IgE sp. F84 - kiwi,
IgE sp. F33 - pomarańcza,
IgE sp. F44 - truskawka,
IgE sp. F105 - czekolada,
IgE sp. F93 - kakao,
IgE sp. F221 - kawa,
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze,
IgE sp. F89 - musztarda,
IgE sp. F277 - koperek,
IgE sp. F280 - pieprz czarny,
IgE sp. F17 - orzech leszczyny,
IgE sp. F256 - orzech włoski,
IgE sp. F13 - orzech ziemny,
IgE sp. I3 - jad osy,
IgE sp. I1 - jad pszczoły,
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego,
IgE sp. I71 - jad komara,
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa),
IgE sp. O1 - bawełna,
IgE sp. K20 - wełna,
IgE sp. K82 - latex,
IgE sp. C204 - amoxycylina,
IgE sp. P1 - glista ludzka,
ISAC test, panel alergenów,
apo A1,
krew utajona w płynie z jamy ciała,
immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w płynie z jamy ciała,
badanie histologiczne,
test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h),
test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h),
test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h),
test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h),
test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h,
test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h),
profil glukozy po posiłku (2pkt, 1h),
profil glukozy po posiłku (3pkt, 1 i 2h),
profil glukozy po posiłku (2pkt, 2h),
profil dobowy glukozy,
candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo,
ImuPro 50 - testy alefgiczne (50 alergenów),
ImuPro 100 - testy alefgiczne (100 alergenów),
ImuPro 300 - testy alefgiczne (300 alergenów),
HBs antygen (infekcje),
HBs przeciwciała (infekcje),
HBe antygen (infekcje),
HBe przeciwciała (infekcje),
HBc przeciwciała całkowite (infekcje),
HBc przeciwciała IgM (infekcje),
HBV met. PCR, ilościowo (infekcje),
HBV met. PCR, jakościowo (infekcje),
HBV met. PCR, genotypowanie A - H (infekcje),
HCV przeciwciała (infekcje),
HCV met. PCR, ilościowo (infekcje),
HCV met. PCR, jakościowo (infekcje),
HCV met. PCR, genotypowanie (infekcje),
HAV przeciwciała IgM (infekcje),
HIV Ag/Ab (Combo) (infekcje),
HIV test potwierdzenia met. western-blot (infekcje),
HIV met. PCR, ilościowo (infekcje),
FTA (infekcje),
FTA ABS IgM (infekcje),
różyczka (Rubella virus) IgG (infekcje),
różyczka (Rubella virus) IgM (infekcje),
CMV (Cytomegalovirus) IgG (infekcje),
CMV (Cytomegalovirus) IgM (infekcje),
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (infekcje),
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo (infekcje),
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo (infekcje),
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo (infekcje),
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo (infekcje),
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo (infekcje),
EBV (Epstein-Barr virus) IgG (infekcje),
EBV (Epstein-Barr virus) IgM (infekcje),
Mononukleoza zakaźna, jakościowo (infekcje),
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo (infekcje),
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo (infekcje),
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (infekcje),
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (infekcje),
mycoplasma hominis - jakościowo PCR (infekcje),
mycoplasma pneumoniae IgG (infekcje),
mycoplasma pneumoniae IgM (infekcje),
mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo (infekcje),
mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum antygeny met. immunoenzymatyczną (infekcje),
chlamydia pneumoniae IgG (infekcje),
chlamydia pneumoniae IgM (infekcje),
chlamydia pneumoniae IgA (infekcje),
chlamydia pneumoniae antygen met. IIF (infekcje),
chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo (infekcje),
chlamydia trachomatis IgG (infekcje),
chlamydia trachomatis IgM (infekcje),
chlamydia trachomatis IgA (infekcje),
chlamydia trachomatis antygen met. IIF (infekcje),
chlamydia trachomatis met. sond genetycznych (infekcje),
chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo (infekcje),
HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo (infekcje),
HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR (infekcje),
helicobacter pylori IgG (infekcje),
helicobacter pylori w kale,
helicobacter pylori w kale (infekcje),
krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (infekcje),
krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (infekcje),
krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (infekcje),
grypa typ A IgG (infekcje),
grypa typ A IgM (infekcje),
grypa typ B IgG (infekcje),
grypa typ B IgM (infekcje),
paragrypa typ 1-4 IgG (infekcje),
paragrypa typ 1-4 IgM (infekcje),
paragrypa typ 3 IgG (infekcje),
grypa typ A i B antygeny,
grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR - jakościowo,
borelioza IgG (infekcje),
borelioza IgM (infekcje),
borelioza IgG met. western-blot (infekcje),
borelioza IgM met. western-blot (infekcje),
borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (infekcje),
listerioza, jakościowo (infekcje),
enterowirusy met. ELISA (infekcje),
adenowirusy met. PCR, jakościowo (infekcje),
coxackie wirusy przeciwciała (infekcje),
gruźlica - badanie genetyczne (met. PCR) (infekcje),
candida - antygen krążący (infekcje),
HBs antygen, test potwierdzenia (infekcje),
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR (infekcje),
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR (infekcje),
borelioza IgG w PMR (infekcje),
borelioza IgM w PMR (infekcje),
CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR (infekcje),
CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR (infekcje),
borelioza w płynie z jamy ciała (infekcje),
CMV (Cytomegalovirus) w płynie z jamy ciała (infekcje),
EBV (Epstein-Barr wirus) w płynie z jamy ciała (infekcje),
HSV (Herpes Simplex wirus) w płynie z jamy ciała (infekcje),
enterowirusy w płynie z jamy ciała (infekcje),
chlamydia pneumoniae IgA IIF (infekcje),
chlamydia pneumoniae IgG IIF (infekcje),
chlamydia pneumoniae IgM IIF (infekcje),
chlamydia trachomatis IgA IIF (infekcje),
chlamydia trachomatis IgG IIF (infekcje),
chlamydia trachomatis IgM IIF (infekcje),
panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (infekcje),
panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum met. PCR (ICD-9: F38) (infekcje),
legionella pneumophila IgG (legionelloza) (infekcje),
legionella pneumophila IgM (legionelloza) (infekcje),
legionella pneumophila IgA (legionelloza) (infekcje),
legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) (infekcje),
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (infekcje),
HAV met. Real Time PCR, ilościowo (infekcje),
HAV met. Real Time PCR, jakościowo (infekcje),
smółka posiew (bad. mykol.),
aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.),
materiał śródoperacyjny (bad. mykol.),
nasienie posiew (bad. mykol.),
punktat posiew (bad. mykol.),
krew pediatryczna posiew (bad. bakter.),
krew posiew (bad. bakter.),
krew posiew beztlenowy (bad. bakter.),
ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.),
inny materiał (bad. mykol.),
krew posiew (bad. mykol.),
naskórek dłoni (bad. mykol.),
skóra gładka (bad. mykol.),
skóra owłosiona głowy (bad. mykol.),
seton z ucha (bad. mykol.),
HIV met. PCR, jakościowo,
FTA ABS IgG,
mycoplasma pneumoniae IgG, IgM met. IIF,
HPV (Human papillomavirus) met. sond genetycznych,
sporal A (1 krążek),
sporal A (2 krążki),
sporal A (3 krążki),
sporal S (1 krążek),
sporal S (2 krążki),
sporal S (3 krążki),
sporal S (4 krążki),
badanie jałowości materiałów,
badanie jałowości płynu dializacyjnego,
badanie jałowości wody uzdatnionej,
kał nosicielstwo SS(2 próbka do bad.57),
kał nosicielstwo SS (3 próbka do bad.57),
żywa kropla krwi,
badanie krwi,
analiza kropli krwi,
Yersinia enterocolitica (przeciwciała),
Streptococcus pyogenes (wymazy),
Streptococcus agalactiae (wymazy),
Escherichia coli (wymazy),
Haemophilus influenzae (wymazy),
Streptococcus pneumoniae (wymazy),
Moraxella catarrhalis (wymazy),
Pseudomonas aeruginosa (wymazy),
Proteus mirabilis (wymazy),
Proteus vulgaris (wymazy),
Staphylococcus aureus (wymazy),
Propionibacterium acnes (wymazy),
Propionibacterium granulosum (wymazy),
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (wymazy),
Wymazy - zmiany skórne - bakterie beztlenowe,
badanie żywej kropli krwi,
cytologia płynna,
MTHFR,
badania bakteriologiczne,
badania wirusa HPV,
AZF,
kariotyp,
protrombina,
CFTR,
CHEK2,
P16,
CYP1B1,
NOD2,
NBS1,
test MLPA,
P290 (prenatal),
P245 (mikrodelecyjny),
ApoE,
ApoB (hipercholesterolemia),
HFE (hemochromatoza),
Leiden,
LCT (nietolerancja laktozy),
FLG (filagryna),
P095 (aneuploidalny),
Panel alergenów molekularnych (283 komponent) – ALEX-Zminiaturyzowana nano-platforma immunoenzymatycznych oznaczeń in vitro, umożliwiająca równoczesny pomiar całkowitej IgE i IgE swoistej w stosunku do 156 ekstraktów alergenowych i 126 alergenów molekular,
ALEX-Panel alergenów molekularnych (283 komponent),
SANCO - nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny-To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz kilkunastu zespoł,
SANCO Test RHD -Sanco Test RHD to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RhD u płodu w trakcie ciąży,
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG, jest testem dla nietolerancji pokarmowej zależnej od przeciwciał IgG umożliwiającym opracowanie indywidualnej diety eliminacyjnej i rotacyjnej,
badanie kleszcza,
wymaz w kierunku COVID-19,
test w kierunku COVID-19,
test w kierunku koronawirusa,
diagnostyka wirusa SARS-CoV2,
test antygenowy,
test metodą Real Time RT-PCR
tel. 813079505
ul. Tumidajskiego 2 20-137 , Lublin
tel. 833432448
ul. Janowska 76 21-500 , Biała Podlaska
tel. 818881596
ul. Wojska Polskiego 7a 22-100 , Puławy
tel. 846385067
ul. Peowiaków 1 22-400 , Zamość
tel. 846866363
ul. Partyzantów 3a 23-400 , Biłgoraj
DIAGNOSTYKA LABORATORIA MEDYCZNE - Logo
ul. Profesora Antoniego Gębali 6 20-093 , Lublin
DIAGNOSTYKA LABORATORIA MEDYCZNE - Logo
tel. 817459255
ul. Topolowa 7 20-816 , Lublin
ul. Warszawska 17 , Radzyń Podlaski
ul. Nałkowskich 108/37 20-816 , Lublin
INTERMED SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ MEDYCZNY - Logo
info@intermed.net.pl http://www.intermed.net.pl
tel. 817413819
ul. Głowackiego 35 20-058 , Lublin
LABORATORIUM BADAŃ GENETYCZNYCH Sp. z o.o. - Logo
biuro@lbg.com.pl http://www.lbg.com.pl
tel. 814761845 , 728994605
ul. Magnoliowa 20-143 , Lublin
tel. 817419006
ul. Kompozytorów Polskich 8 20-090 , Lublin
tel. 815358554
ul. Onyksowa 6 20-320 , Lublin